14.11.2019 - KD-2 w km 10+506 - betonowanie pochylni