14.05.2020 - Prace dylatacyjne km 12+500, Wólka Mlądzka