14.02.2019 - MS-1 - deskowanie i zbrojenie korpusu przyczółka P1 JP w km 6+599