13.11.2018 - MS-3 - deskowanie i zbrojenie korpusów przyczółków w km 11+012