13.09.2018 - WS-1 - przygotowanie do betonowania (beton podkładowy) w km 6+718