13.09.018 - WD-2 - zbrojenie i betonowanie korpusu przyczółka w km 14+232