13.03.2019 - MS-1 - betonowanie korpusu przyczółka P2 JL w km 6+599