13-16.03.2018 - przygotowywanie wyjazdów z placów budowy, km. 4+049-5+650