11.10.2018 - WD-3 - zbrojenie przyczółków w km 15+973