11.10.2018 - MS-5 - betonowanie ustroju ramownicowego (jezdnia prawa) w km 5+422