11.08.2020 - prace przy Zb-10 - układanie płyt ażurowych