11.06.2018 - Stanowisko archeologiczne w miejscowości Emów w km 7+250