10.12.2020 - Porządkowanie ternu DD11 ok. km S17 9+700.