10.04.2019 - MS-1 - zbrojenie i deskowanie skrzydeł P2 JL i P2 JP w km 6+599