10.01.2019 - MS-1 - zbrojenie i deskowanie korpusu przyczółka w km 6+599