09.08.2018 - WS-4 - zbrojenie ławy fundamentowej w km 12+452