09.08.2018 - T-3 - zbrojenie i deskowanie ustroju ramownicowego w km 5+143