09.08.2018 - MS-4 - zbrojenie i deskowanie ustroju ramownicowego w km 5+160