09.08.2018 - MD-6 -zbrojenie i deskowanie ustroju ramownicowego w km 5+127