09.07.2021 - usuwanie usterek przy przepuście PZŁ 9a - km 10+342