09.04.2018 - wycinka drzew na terenie działek Nadleśnictwa Celestynów w Góraszce