08.05.2019 - MS-1 deskowanie poprzecznic P2 JL JP w km 6+599