08.05.2018 - porządkowanie terenu po wycince w km. 9+350