08.05.2018 - odhumusowanie i transport materiału w km 5+150