08.03.2019 - MS-3 - wykonywanie platformy pod rusztowanie deskowania ustroju nośnego JP JL w km 11+026