07.11.2018 - WS-2 - wykonywanie murów z gruntu zbrojonego oraz deskowanie ustroju niosącego w km 4+797