07.11.2018 - WS-2 - deskowanie i zbrojenie korpusu przyczółka w km 7+305