07.11.2018 - WS-1 - deskowanie i zbrojenie korpusu przyczółka w km 6+718