07.11.2018 - WD-3 - zbrojenie i deskowanie korpusu przyczółka w km 15+973