07.11.2018 - WD-1 - deskowanie i zbrojenie poprzecznicy oraz wykonywanie murów z gruntu zbrojonego w km 9+382