07.11.2018 - MS-1 - zbrojenie fundamentu w km 6+599