07.08.2020 - Prace ziemne przy ul. Żeromskiego, węzeł Otwock