07.08.2018 - WD-1 - zbrojenie i deskowanie poprzecznicy w km 9+382