07.08.2018 - Roboty izolacyjne prefabrykatów w km 9+610