07.08.2018 - MS-4 i T-3 - zbrojenie i deskowanie ustroju ramownicowego