07.08.2018 - Frezowanie nawierzchni w km 4+250 - 5+200