07.04.2020 - Prace brukarskie przy drodze dojazdowej DD02 (krawężniki, chodnik), Góraszka