0611.2019 - WD-2 - montaż desek gzymsowych oczepów murów oporowych w km 14+232