06.08.2019 - WD-3 - izolacja cienka płyty przejściowej w km 15+969