06.08.2019 - MS-2 - deskowanie skrzydła P2 (jezdnia prawa) w km 6+984