06.08.2019 - MS-1 - zbrojenie ustroju nośnego (jezdnia prawa) w km 6+599