06.08.2019 - KD-2 - zbrojenie i deskowanie fundamentów w km 10+506