06.02.2019 - WS-2 - zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego JP w km 7+294