05.10.2018 - WS-4 - zbrojenie i deskowanie korpusu przyczółka P1 JP w km 12+452