05.10.2018 - WD-3 - zbrojenie przyczółków i deskowanie filarów w km 15+973