05.10.2018 - WD-1 - zbrojenie ścianki zaplecznej P3 w km 9+382