05.10.2018 - MS-3 - zbrojenie fundamentów P2 JL i JP oraz P1 JP w km 11+012