05.07.2018 - obiekt WD-1 - zbrojenie i deskowanie ławy fundamentowej w km. 9+382