05.06.2019 - WS-3 deskowanie korpusu przyczółka P1 JP w km 11+417