05.04.2019 - WD-3 - wykonywanie izolacji termozgrzewalnej w obszarze kap chodnikowych w km 15+969